Ubezpieczenie na wakacje w Egipcie

Ubezpieczenie na wakacje w Egipcie

Kupując wakacje w Egipcie w biurze podróży otrzymujemy podstawowy pakiet ubezpieczenia turystycznego, które obejmuje koszty leczenia i transportu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, który każde biuro podróży (touroperator) ma obowiązek nam zapewnić.

Niestety, biura podróży, żeby oferta nie wyglądała zbyt drogo – oferują swoim Klientom najtańsze ubezpieczenia, jakie dostępne są na rynku, które mogą nie obejmować ani ubezpieczenia bagażu, ani ratownictwa medycznego, czy kosztów transportu medycznego do Polski.

I tak, np. Itaka „bezpłatnie” czyli w cenie zakupionych wakacji w Egipcie, zapewnia swoim Klientom ubezpieczenie na kwotę 20.000 EUR w zakresie kosztów leczenia i transportu. Kwota pozornie wydaje się wysoka, budzi jednak złudne poczucie bezpieczeństwa!

Na wakacje w Egipcie to bardzo niska suma ubezpieczenia, biorąc pod uwagę, że koszt transportu medycznego z Egiptu do Polski to minimum 200 000 PLN! Nie zawiera też żadnej ochrony w ramach odpowiedzialności cywilnej (OC), gdybyśmy np. spowodowali szkodę majątkową lub wobec innej osoby, jak również nie pokrywa żadnych kosztów akcji ratunkowej.

Z takiej polisy na wakacje nie dostaniemy odszkodowania, jeśli ubezpieczony:

  • w czasie wypadku był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków
  • wypadek spowodowały choroby przewlekłe, zawodowe lub psychiczne
  • wypadek związany był z popełnieniem przez niego przestępstwa,
  • wypadek wiązał się z targnięciem się na swoje życie.

Dlatego tak ważne jest poszerzenie swojego ubezpieczenia na wakacyjną wyprawę, byśmy mogli czuć się bezpiecznie!

Polisa do Egiptu

W opinii ekspertów z branży ubezpieczeniowej, by bez większych obaw wypoczywać w Egipcie, minimalne(!) kwoty ubezpieczenia, na jakie powinniśmy być ubezpieczeni to:

KOSZTY LECZENIA: 200.000 PLN (obejmują pobytu w szpitalu, wizyt lekarskich i ambulatoryjnych, pomocy stomatologicznej oraz koszty operacji, ratownictwa specjalistycznego, transportów do placówek medycznych)

TRANSPORT DO KRAJU: 200.000 PLN (specjalistyczny transport medyczny z Egiptu do Polski po hospitalizacji wynikającej z choroby czy wypadku, to kwoty idące w tysiące dolarów. Polisy zawierają również pokrycie kosztów transportu lotniczego zwłok do kraju, który może bez odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, obciążyć naszą rodzinę finansowo na pokolenia)

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW- NNW:  30.000 PLN (w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu u ciele otrzymamy odszkodowanie liczone procentowo od głównej sumy, np. za złamanie nosa 5% )

BAGAŻU I MAJĄTKU: 5.000 PLN (dotyczą utraty, zgubienia lub zniszczenia bagażu, kosztów zakupu niezbędnych artykułów oraz pomocy finansowej w przypadku utraty pieniędzy lub kart płatniczych)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA OC:  200.000 PLN (odpowiedzialność za zniszczenie mienia oraz szkody wyrządzone innym osobom)

Koszt to około 10-15 PLN za dzień wakacji za najlepsze rozwiązania czyli jakieś 5 dolarów na dzień będzie nas kosztować polisa dająca gwarancję bezpieczeństwa!!!

DODATKOWO w ubezpieczeniu na wakacje trzeba wziąć pod uwagę:

CHOROBY PRZEWLEKŁE – ubezpieczenie na wakacje w Egipcie

Standardowe polisy, sprzedawane w biurach podróży nie obejmują swoim zakresem chorób przewlekłych. Czym jest choroba przewlekła? To trwały, bądź nawracający stan chorobowy wymagający obserwacji, opieki lekarskiej lub stałego leczenia. Zatem chorując np. na astmę, epilepsję, cukrzycę, choroby układu krążenia czy oddechowego, nowotwór, czy choroby psychiatryczne, koniecznie powinniśmy przy zawieraniu polisy to zaznaczyć, aby obejmowało nas ubezpieczenie od wydarzeń związanych z chorobą przewlekłą.

UPRAWIANIE SPORTÓW – UBEZPIECZENIE W EGIPCIE

Zwykła polisa turystyczna, z założenia przeznaczona jest dla osób, które wakacje planują spędzić na plaży, przy barze, w basenie, na zwiedzaniu miasta i zabytków na wyprawach autokarem czy innymi grupowymi środkami transportu.

Jeśli planujemy aktywne wakacje zakres koniecznie należy uzupełnić o uprawianie sportów ekstremalnych, co pozwoli nam skorzystać z pomocy w przypadku niebezpiecznych zdarzeń.

Do takich sportów w Egipcie można zaliczyć:

  • Nurkowanie głębinowe i na wrakach (dotyczy osób z licencją nurkową)
  • Windsurfing
  • Kitesurfing
  • quady
  • jazdę konną
  • według polskich firm ubezpieczeniowych również jazdę na wielbłądach uznaje się za sport podwyższonego ryzyka

SPRZĘT SPORTOWY- ubezpieczenie

Jeśli zabieramy własny sprzęt sportowy do Egiptu np. do nurkowania profesjonalnego, windsurfingu czy kitesurfingu – możemy ubezpieczyć się od zgubienia, kradzieży lub zniszczenia naszego sprzętu. Do ubezpieczenia podajemy wartość, na jaką chcemy ubezpieczyć sprzęt.

ALKOHOL, a ubezpieczenie na wakacjach w Egipcie

Wakacje „all inclusive” oznaczają najczęściej nieograniczony dostęp do lokalnych trunków. Nie wszystkie polisy zapewniają nam zwrot kosztów i opiekę w przypadku zdarzeń „po alkoholu”. Podstawowe ubezpieczenie turystyczne kupowane w biurze podróży może zawierać wykluczenia odpowiedzialności kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w takiej sytuacji. Nie ma też w nim pokrywania kosztów z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach lub mieniu, które mogą nam się zdarzyć, np. Jeśli wypiłeś piwo, a potem tego samego dnia grałeś w siatkówkę plażową i skręciłeś kostkę, ubezpieczyciel Ci pomoże. Jeśli jednak w czasie tej gry wpadłeś na innego zawodnika i w konsekwencji to on upadł i skręcił sobie kostkę, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci za Ciebie odszkodowania poszkodowanej osobie.

Zdecydowanie, jeśli planujemy korzystać z opcji napojów w „all inclusive” warto dodać do swojego ubezpieczenia na wakacje taką opcję! Niektóre firmy ubezpieczeniowe zwiększają za taką klauzulę składkę nawet o 30%, a są też takie, które w cenie ubezpieczenia oferują taką opcję za darmo.

SPRAWDŹ SWOJĄ POLISĘ i POCZUJ SIĘ BEZPIECZNIE NA WAKACJACH W EGIPCIE!

 

UBEZPIECZENIE NA WYCIECZKACH W EGIPCIE

Czy ubezpieczenie działa na wycieczkach fakultatywnych wykupionych u rezydenta lub w lokalnych biurach?

TAK! Nawet najprostsze ubezpieczenie wykupione niejako automatycznie na wakacje do Egiptu OBOWIĄZUJE PODCZAS CAŁEGO WYJAZDU – zatem bez obaw i żadnych ograniczeń korzystać możemy z wszelkich atrakcji dostępnych na miejscu. Tak samo, jak możemy wypożyczyć sobie samochód by, czy udać się na dowolną wycieczkę fakultatywną -zarówno kupioną u rezydenta jak i w dowolnym biurze podróży na miejscu – cały czas będąc pod ochroną tej samej polisy w zakresie kosztów leczenia czy następstw nieszczęśliwych wypadków. O ubezpieczeniu podczas wycieczek fakultatywnych przeczytać można tutaj.

W SZPITALU w EGIPCIE

Może zdarzyć się też tak, że lokalny szpital czekając na gwarancję zapłaty ze strony naszej firmy ubezpieczeniowej, jako „zabezpieczenie” może zatrzymać paszport osoby, która zgłosiła się na leczenie. Jeśli więc do szpitala zgłosimy się w ostatnich dniach pobytu, może dojść do sytuacji, że by odzyskać paszport, należność w szpitalu uregulować trzeba będzie z własnej kieszeni, a następnie firma ubezpieczeniowa zwróci tę kwotę na konto ubezpieczonego po przeprowadzeniu niezbędnych formalności. Najlepiej od razu ustalić to z infolinią swojej firmy ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji po powrocie do Polski należy jak najszybciej zgłosić ten fakt firmie ubezpieczeniowej, ponieważ u większości ubezpieczycieli, zgodnie z warunkami ogólnymi ubezpieczenia, ubezpieczony ma na zgłoszenie tego faktu określony czas. Zaznaczyć należy, że nie są to procedury wyjątkowe czy dotyczące tylko Egiptu, ale obowiązujące w większości krajów na świecie. Więcej o opiece medycznej przeczytać można tutaj.

U LEKARZA w EGIPCIE

Najtańsze polisy, w zależności od firmy ubezpieczeniowej i warunków ogólnych umowy, mogą też zawierać zapisy o franszyzach, czyli o udziale własnym Klienta w kosztach. Na tej podstawie firma ubezpieczeniowa może wypłacić nam odszkodowanie dopiero wtedy, gdy koszt leczenia/hospitalizacji wyniesie powyżej 20 EUR. Poniżej tej kwoty będziemy musieli zapłacić sami.

WYPOŻYCZENIE SAMOCHODU W EGIPCIE – UBEZPIECZENIE

W przypadku wypożyczenia samochodu w Egipcie, sprawdzić należy jednak jaki jest zakres ubezpieczenia wypożyczanego przez nas pojazdu jak i mieć na uwadze specyfikę zasad i zwyczajów panujących na egipskich drogach, o czym przeczytać można tutaj

ZASIĘG TERYTORIALNY POLISY NA WAKACJE – BASEN MORZA ŚRÓDZIEMNEGO  lub CAŁY ŚWIAT

Uzupełniając swoje ubezpieczenie na wakacje w Egipcie, warto też zwrócić uwagę na jej zakres terytorialny. W przypadku Egiptu, najczęściej nie trzeba kupować polisy obejmującej cały świat – w większości firm ubezpieczeniowych wystarczy ta na Europę i kraje basenu Morza Śródziemnego, do których zalicza się również Izrael,  jeśli chcemy wybrać się tam na wycieczkę fakultatywną. W przypadku Jordanii i wycieczki do Petry – polisa powinna zawierać zwiększony zakres terytorialny.

Jeśli potrzebują Państwo zwiększyć zakres ubezpieczenia

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM

CENTRUM REZERWACJI +48 503 97 48 43