W przypadku wyjazdów zagranicznych, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, każde biuro podróży ma obowiązek, sprzedając wycieczkę, zapewnić klientowi ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą.

Niestety, minimalna suma ubezpieczenia nie została nigdzie określona, a biura podróży najczęściej wykupują najtańsze dostępne na rynku opcje. W opinii ekspertów z branży ubezpieczeniowej, by móc bez obaw wypoczywać za granicą, kwota na jaką jesteśmy ubezpieczeni nie powinna być niższa niż 200.000 PLN, warto więc sprawdzić przed wylotem na wakacje, na jaką kwotę opiewa wykupione dla nas przez biuro podróży ubezpieczenie. Jeśli kwota ta jest niższa, warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie się we własnym zakresie na kwoty gwarantujące wystarczające pokrycie w przypadku nieszczęśliwego wypadku czy potrzeby leczenia w lokalnym szpitalu.

Zależnie od ubezpieczyciela i warunków zawartych w klauzulach do polisy może zdarzyć się, że pokrywa on koszty leczenia dopiero powyżej pewnej kwoty (jest to tzw. franszyza), np. dopiero powyżej 10- 20 Euro.

Często zdarza się też tak, że szpital czeka na gwarancję zapłaty ze strony firmy ubezpieczeniowej. Do tego czasu, jako gwarancję może zatrzymać paszport osoby, która zgłosiła się na leczenie. Jeśli więc do szpitala zgłosimy się w ostatnich dniach pobytu, może dojść do sytuacji, że by odzyskać paszport, należność w szpitalu uregulować trzeba z własnej kieszeni, a następnie firma ubezpieczeniowa zwróci tę kwotę na konto ubezpieczonego po przeprowadzeniu niezbędnych formalności. W takiej sytuacji po powrocie do Polski należy jak najszybciej zgłosić ten fakt firmie ubezpieczeniowej, ponieważ w większości z nich zgodnie z warunkami ogólnymi ubezpieczenia, ubezpieczony ma na zgłoszenie podany termin określony w umowie. Zaznaczyć należy, że nie są to procedury wyjątkowe czy dotyczące tylko Egiptu, ale obowiązujące w większości krajów na świecie. Więcej o opiece medycznej przeczytać można tutaj.

O dodatkowym ubezpieczeniu, na pewno powinny pomyśleć osoby chcące uprawiać sporty ekstremalne, a do tych należy choćby tak popularny dziś windsurfing. Podstawowe pakiety ubezpieczeń z reguły nie obejmują tego rodzaju ryzyk.

Decydując się na wykupienie dodatkowej polisy turystycznej we własnym zakresie, zwrócić należy uwagę na zakres terytorialny jej działania. W przypadku Egiptu, najczęściej nie trzeba wykupować polisy obejmującej cały świat- w większości firm ubezpieczeniowych wystarczy ta na Europę i kraje basenu Morza Śródziemnego, do których zalicza się również kraj Faraonów.

U większości ubezpieczycieli standardowo stosowane jest również wyłączenie odpowiedzialności od tak zwanych następstw chorób przewlekłych. Jeśli zatem ktoś choruje na astmę, epilepsję, cukrzycę, choroby układu krążenia czy nowotwór koniecznie powinien wykupić polisę rozszerzającą podstawowy zakres ubezpieczenia.

Opcją, wartą rozważenia jest również ubezpieczenie „od kosztów rezygnacji”. Jest ono szczególnie przydatne w sytuacjach takich jaka ta związana z wyjazdami do Egiptu w sierpniu 2013 roku, czy wtedy gdy rozchorujemy się tuż przed samymi wakacjami. Posiadając takie ubezpieczenie nie musimy martwić się o to, że nie możemy zrezygnować z wyjazdu na wakacje bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Cena takiego ubezpieczenia to około 100 PLN zależnie od ubezpieczyciela.

Zakładając, że ubezpieczenie, które zapewnia nam biuro podróży jest wystarczające, bez obaw i ograniczeń korzystać możemy z wszelkich atrakcji dostępnych na miejscu. Możemy zatem bez obaw wypożyczyć samochód, czy udać się na wycieczkę fakultatywną– niekoniecznie z organizatorem wakacyjnego wyjazdu- cały czas będąc pod ochroną tej samej polisy w zakresie kosztów leczenia czy następstw nieszczęśliwych wypadków. O ubezpieczeniu podczas wycieczek fakultatywnych przeczytać można tutaj.

W przypadku wypożyczenia samochodu w Egipcie, sprawdzić należy jednak jaki jest zakres ubezpieczenia wypożyczanego przez nas pojazdu jak i mieć na uwadze specyfikę zasad i zwyczajów panujących na egipskich drogach, o czym przeczytać można tutaj.

Jeśli potrzebują Państwo zwiększyć zakres ubezpieczenia

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM

CENTRUM REZERWACJI +48 503 97 48 43